Sơ yếu lý lịch xin việc là một giấy tờ quan trọng đối với người tìm việc khi làm hồ sơ xin việc. Yêu cầu của sơ yếu lý lịch đó là toàn bộ các thông tin trong đó cần chính xác và phải có con dấu xác nhận của ủy ban nhân dân nơi người tìm việc sinh sống. Tuy nhiên nhiều người khi làm sơ yếu lý lịch vẫn còn chưa biết xác nhận sơ yếu lý lịch cần những gì. Dưới đây là những thông tin mà người tìm việc cần biết về việc xác nhận thông tin trong bản sơ yếu lý lịch.

Viết sơ yếu lý lịch là một việc làm mà cán bộ công chức, viên chức, người lao đọng, học sinh và đặc biệt là người tìm việc cần phải làm để hoàn thiện bộ hồ sơ xin việc của mình. Cơ quan thẩm quyền có chức năng xác nhận bản sơ yếu lý lịch của người dân đó chính là Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đó sinh sống và làm việc.

Sơ yếu lý lịch là một loại văn bản cung cấp các thông tin về cá nhân của người khai như quá trình học tập và công tác, nhân thân, các thành viên trong gia đình. Trước đây thì sơ yếu lý lịch dành cho người tìm việc có 2 mẫu áp dụng cho hai đối tượng khác nhau. Với cán bộ công nhân viên chức thì sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch 2c, xin dấu xác nhận tại cơ quan quản lý đầu tư cán bộ công chức. Đối tượng thứ 2 là người lao động còn lại sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch số 2 và phải xin xác nhận của chủ tích ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người khai sinh sống.

Đối với cán bộ công chức ở trường hợp thứ nhất thì việc xác nhận thông tin rất đơn giản vì hồ sơ được lưu tại cơ quan, người có thẩm quyền sẽ đối chiếu sơ yếu lý lịch với hồ sơ đã được lưu để xác nhận. Đối với đối tượng người lao động còn lại thì việc xác nhận sơ yếu lý lịch sẽ khác nhau đối với các địa phương khác nhau. Cụ thể là có những địa phương xác nhận bản sơ yếu lý lịch đã khai đúng sự thật, có xã xác nhận chữ ký của người khai trong lý lịch, có nơi lại chỉ đóng dấu mà không có thông tin xác nhận... đáng nói là có nơi còn tự ý thêm những nội dung không liên quan tới sơ yếu lý lịch để bôi nhọ thân nhân của người lao động.

Trong các loại xác nhận kể trên thì xác nhận chữ ký là hợp lý nhất. Bởi người xác nhận không thể nắm được hết các thông tin của từng cá nhân trên địa bàn mình sinh sống vì thế nên ai khai thông tin thì người đó chịu trách nhiệm. Do đó với cách xác nhận này thì người lao động có thể chứng thực chữ kỹ tại bây kỳ nơi đâu có tư cách pháp nhân mà không cần phải về nơi có hộ khẩu thường trú để xin dấu xác nhận nữa.  Đây cũng là hình thức xác nhận được nhiều người dân ủng hộ nhất.

Khi viết một bản sơ yếu lý lịch xin việc thông thường người tìm việc cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin sau:

Thông tin cá nhân

Bao gồm có ảnh chân dung với kích thước 4x6, khi xin dấu xác nhận thì người tìm việc cần xin con dấu giáp lai với ảnh và nội dung của bản sơ yếu lý lịch. Bên dưới ảnh chân dung là thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường chú. Lưu ý là những thông tin cá nhân này cần phải trùng khớp với thông tin ở trên chứng minh thư nhân dân. Đây cũng là phần mà bạn trình bày thông tin số điện thoại để nhà tuyển dụng có thể liên hệ với bạn khi cần thông báo về buổi phỏng vấn hoặc kết quả tuyển dụng.

Thông tin về trình độ

Trình độ văn hóa: Đây là trình độ từ lớp 1 tới lớp 12, nếu như bạn đã học xong trung học phổ thông thì viết là 12/12, nếu như tốt nghiệp cấp 2 thôi thì viết là 9/12.

Trình độ học vấn: Trình bày bằng cấp cao nhất mà bạn đạt được có thể là đại học, cấp 3, cao học...

Qúa trình học tập và làm việc từ trước tới nay: Viết tên trường học mà bạn đã từng tham gia học tập theo trình tự thời gian , thời gian theo học, tên địa chỉ của trường học. Qúa trình làm việc cũng trình bày tương tự đó là tên đơn vị từng làm việc, thời gian làm việc, vị trí công việc, chức danh.

Kinh nghiệm và kỹ năng làm việc: Bạn cần trình bày thông tin này một cách có liên quan tới công việc mà bạn theo đuổi và điều chỉnh thông tin một cách phù hợp với công việc này.

Mối quan hệ trong gia đình

Trình bày thông tin về họ và tên, tuổi, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ của bố mẹ, anh chị em ruột, con ruột.

Ngoài những thông tin trên thì bạn còn cần cung cấp thông tin về tôn giáo, trình độ chính trị, ngày kết nạp vào Đoàn, ngày kết nạp và Đảng...

Xác nhận sơ yếu lý lịch hiện nay khá đơn giản, người tìm việc sau khi hoàn thiện bản sơ yếu lý lịch thì cần đem chứng minh thư nhân dân  lên cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xác nhận sơ yếu lý lịch của mình.